Velkommen til Hans-F

Hans-F har siden 1990 foretaget en lang række rejser for ”on location” at udføre akvareller.

Dette er foregået på Færøerne, i Danmark, De Baltiske Lande, Tyrkiet, Italien, Spanien, Østrig, De Græske Øer, Cuba og  Dansk Vestindien.

De allerfleste af Hans-F’s motiver er byprospekter eller landskaber, men på ingen måde arkitekttegninger.

Han er inspireret af farver, nye former og fremmede kulturer, hvor han blandt andet søger lyset.

I akvarelmaleriet fascineres Hans-F af mødet mellem vand, papir og farver. – Så bliver alt levende. Her kan alt passere. Farvekombinationer. Fantastiske strukturer.

Alt flyder. Der er en spontanitet og risiko i denne arbejdsproces.

Hans-F er bosiddende i Luxembourg.

 

"Kreativitet kræver mod" - Henri Matisse (1869-1954).

 

Since 1990, Hans-F has travelled widely to paint in watercolour "on location" in the Faroe Islands, Denmark, the Baltic Countries, Turkey, Italy, Spain, Austria, the Greek Islands, Cuba and  the Virgin Islands.

Most of Hans-F's subjects are cityscapes or landscapes, but are far from mere architectural drawings.

He is inspired by colour, new forms and foreign cultures, where - among other things - he explores the light.

When painting in watercolour, Hans-F is fascinated by the meeting between water, paper and colour - Then everything comes alive. Anything can happen.

Colour combinations. Fantastic structures. Everything flows. There is both spontaneity and risk in this working process.

Hans-F resides in Luxembourg.

 

“Creativity takes courage” - Henri Matisse (1869-1954)

 

Copyright © 2016 Hans-F. All Rights Reserved.

photo
 
 
photo
 
Find Us on Facebook
Hans Jørgen Frydendal  | Tlf.: +352 621 23 95 33 | info@hans-f.com